For folk flest: Vent med arveforskudd til 2009

Av Carsten O. Five Planlegger du å gi forskudd på arv til barn eller barnebarn? Da bør du nok vente til 2009 med å gi dette. Trolig blir fribeløpet for arveavgift økt fra 250 000 kroner til ca 500 000 kroner i 2009. I tillegg er det snakk om at avgiftssatsene skal senkes fra maksimalt 30 % (20 % for livsarvinger) til antagelig ca 12 %. Det vil bety mange kroner spart for de fleste. 
Regjeringen vil antagelig redusere arveavgiften for folk flest til neste år.

Dette i følge lekkasjer fra statsbudsjettet 2009 i Dagsavisen 7.8.08. Mens de som arver aksjer i unoterte aksjeselskaper (gjerne familiebedrifter) får skjerpet arveavgift i 2009. (Se artikkelen på hovedsiden for kommentar.no.) 

Det betyr at dersom du har planer om å dele ut større summer enn 250 000 kroner (som nå er fribeløpet for arveavgift) til dine barn eller barnebarn, bør du vente til etter nyttår. Det kan dere spare store summer på. Men ikke glem at du kan dele ut inntil et halvt grunnbeløp i folketrygden (1/2 G) til dine barn og barnebarn pr år, uten at det skal med i arveavgiftsgrunnlaget i det hele tatt. Dessuten kan de få 5 – 6000 kroner i måneden hvis det er til livsopphold i en vanskelig situasjon og det ikke går til formuesoppbygging.  

Fribeløpet på 250 000 kroner gjelder altså arv eller forskudd på arv fra en person til en annen. Er det barna dine det er snakk om, kan hvert av barna arve 250 000 kroner fra deg og 250 000 kroner fra din ektefelle, uten å betale arveavgift. Slik er regelen nå. Antagelig blir det forslått å doble dette beløpet til ca 500 000 kroner fra hver av foreldrene. Det vil si at barna kan arve    1 000 000 kroner fra foreldrene uten å betale arveavgift. Beløp over dette får også lavere prosentsats enn nå. 

Men går det mot generasjonsskifte i bedriften du eier? Da kan det være smart å gjøre det i løpet av 2008. Finansminister Kristin Halvorsen har latt det lekke ut at regjeringen vil skjerpe arveavgiften for dem som arver aksjer i såkalte unoterte aksjeselskaper. Det er selskaper som ikke er notert på Oslo Børs. Dette er ofte familiebedrifter.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five