FORDELING AV SAMBOERUTGIFTER

Av Carsten O. Five Det er hyggelig å bo sammnen , men det kan også skape økonomiske problemer. Det kan være uklart hvem som skal betale hva.
Her finnes flere alternativer for hvordan utgiftene skal fordeles.
Dere bør bruke tid på å diskutere hva dere to mener er en riktig og retteferdig løsning. 

Uansett bør dere ha en samboeravtale dere imellom. Den bør regulere hvem som eier hva i samboerforholdet. Hvem som skal betale hva av utgifter og regulere hvordan verdiene skal deles hvis og når det skjer et brudd i samboerforholdet. Hvis dere ikke har til hensikt å gifte dere i fremtiden, bør dere også vurdere å opprette et gjensidig testamente der dere eventuelt arver hverandre. 

Når det gjelder spørsmålet om boligen dere skal bo sammen i, vil den trolig stige i verdi etter hvert. Derfor er det klokt at begge samboere bør få glede av denne verdistigningen. Det kan gjøres ved at den som ikke eier boligen i dag, kan få kjøpe seg inn i boligen. Det vil også gi begge parter større sikkerhet for å bo i boligen dersom det verste skulle skje, at den ene dør. 

Derfor er det klokt at det tas en takst på boligen før oppussingen og at dere eventuelt fordeler oppussingsutgiftene etter det eierforholdet dere skal ha i boligen. Skal dere eie boligen med en halvpart hver, bør hver betale halvparten av oppussingsutgiftene.  

Deretter bør hver også betale halvparten av fellesutgiftene til boligen. Til gjengjeld vil begge få like stor andel av verdistigningen av boligen – når den en gang skal selges. Men eierforholdet bør tilpasses det dere finner riktig for dere.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five