Forskudd på arv?

Av Carsten O. Five Mange ønsker å fordele deler av arven allerede mens de lever. Denne type gaver er forskudd på arv.
Hvis du gir bort for eksempel et hus eller en hytte til noen i familien før du selv dør, regnes det som forskudd på arv. Da skal dette ses på som arv og arvegrunnlaget er i utgangspunktet markedsverdien av huset eller hytta. Overdragelsen skal meldes skattefogden i kommunen som beregner arveavgiften.

Gir du bort en hytte til en verdi av en million kroner til din datter, er det en million kroner hun skal betale arveavgift av. Arveavgiften blir på 114 000 kroner. De første 250 000 er det null arveavgift på, de neste 300 000: 8 % og arv over det er det 20 % på.

Arveverdien kan bli mindre dersom du har bruksrett til hytta så lenge du lever. Det er spesielle regler for hvor mye som da spares i arveavgift.

Selger du hytta til arvingene mens du lever, skal også normalt markedspris legges til grunn for salget. Selges hytta for under det, kan det bli snakk om at en del er forskudd på arv og utløser arveavgift.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five