FORTSATT OPP I BOLIGMARKEDET

Boligprisene har steget som bare det de siste årene. Og det ser ut til at oppgangen vil fortsette - ihvertfall i og rundt de store byene. Selvom renten er på vei oppover, stiger den ikke mer enn at folk fortsatt er meget lånevillige. 
Det har vært en meget sterk oppgang i boligprisene de siste årene. Grunnen har blant annet vært den lave renten og god reallønnsvekst hos folk flest.

Kari og Ola Nordmann prioriterer bolig veldig høyt og selvom det er svært mange boliger til salgs, er det også meget stor kjøpevillighet blant folk.

Mange velger å bare betale renter eller de skyver på tilbakebetalingen av lånet og dermed greier å betjene et høyere lån. Det er også med på å øke boligprisene.

Dessuten har mange hatt eventyrlige gevinster i boligmarkedet. Det har også gitt dem høyere egenkapital og mulighet til å by høyere pris på nye boligprosjekter.

Med gode tider er det også flere som søker lykken i de store byene. Tilstrømmingen til de store byene fra distriktene er en viktig grunn til at boligprisene stiger. Innflyttingen er større enn boligbyggingen.

I områder med fraflytting vil nok boligprisene stå stille eller falle.

Oljepengene flyter inn til Norge. Så lenge oljeprisen er høy og oljepumpene er i sving ute i Nordsjøen ser det veldig bra ut for norsk økonomi, og dermed boligprisene.

Men etter oljealderen må vi nok forvente oss en bråstopp i boligprisene og antagelig en korreksjon ned. Men det er det fortsatt noen år til. 

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five