Fribeløpet for arveavgift dobles

Av Carsten O. Five Skal du gi forskudd på arv? Da kan det være smart å vente med det til neste år. Regjeringen har foreslått å nesten doble fribeløpet for arveavgift og avgiftssatsene senkes. 
For 2009 foreslår Stoltenbergregjeringen nye satser for arveavgift: 

0 – 470 000 kroner                  0 %

470 000 – 800 000 kroner:      6 %

Over 800 000 kroner:            10 % 

Men arveavgiftsreglene for overdragelse av unoterte aksjer vil bli skjerpet, slik at staten ikke skal tape på avgiftsendringene. Det er særlig bedriftseiere som vil tape på dette siste punktet.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five