Går du glipp av et skattefradrag?

Av Carsten O. Five Har du store ekstrautgifter på grunn av varig sykdom hos deg selv eller noen du forsørger, har du rett til et inntektsfradrag for disse utgiftene når skatten beregnes. Du få altså lavere skatt. Mange er ikke klar over at de har rett til lavere skatt og benytter seg ikke av det.
Men det gis fradrag bare når utgiftene er over 9 180 kroner i løpet av kalenderåret. Fra 1. januar til 31. desember. Da gis det fradrag for alle utgiftene. Det kan være utgifter til medisiner, utstyr, hjelpemidler osv. Er du i tvil, før opp fradraget så blir det opp til ligningskontoret å bevise at du ikke har rett til fradraget. Spar på alle kvitteringer som bevis. 

Har du enda høyere utgifter før opp alle utgiftene. Skattefradraget er på 28 %. Har du for eksempel utgifter på 16 000 kroner i løpet av ett år, får du 4 480 kroner i lavere skatt. 

NB! Mange kjenner ikke til at betaler du en livsforsikring og får høyere premie (pris) på denne på grunn av varig sykdom eller funksjonshemning, kan du også kreve skattefradrag for denne ekstrapremien. Ekstrapremien legger du oppå de andre utgiftene du har og krever fradrag for dem i skatten.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five