Gi gaver til barna – unngå arveavgift

Av Carsten O. Five Du kan gi store beløp i året til barna dine uten at disse beløpene skal regnes som en del av det arveavgiften skal beregens av. Her er svaret:
Etter forslag fra Stoltenbergregjeringen er det nylig innført en ny regel om at foreldre eller besteforeldre kan gi inntil 35 128 kroner (1/2 G – grunnbeløp i folketrygden) pr år til en livsarving (barn eller barnebarn) uten at det skal medregnes i det det skal betales arveavgift for. Siden beløpet er knyttet til G vil beløpet øke med noen kroner hvert år. 

Du kan altså gi din datter eller sønn inntil 35 128 kroner i året, uten at det skal regnes med i det beløpet arveavgiften skal beregnes ut fra. 

Det finnes også en annen bestemmelse for gaver fra foreldre til barn for beløp som ikke skal være en del av arveavgiftsgrunnlaget. Du kan gi 5 – 6 000 kroner per måned til barnet, hvis pengene går til livsopphold og ikke er til formuesoppbygging. Det er viktig å presisere dette i selvangivelsen under merknader, hvis ikke kan beløpene bli sett på som forskudd på arv.             I

I tillegg til disse to bestemmelsene er for øvrig fribeløpet for arveavgift for arv eller forskudd på arv, fra en person til en annen, 250 000 kroner. Og lekkasjer fra statsbudsjettet for 2009 kan tyde på at dette fribeløpet vil bli økt vesentlig i 2009

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five