GRÜNDER: DET FINNES NOK AV PENGER

Av Carsten O. Five Som regel er det penger det står på når du skal starte ny bedrift. Du bør søke om offentlige midler, men det er sjelden du får tilstrekkelig der for å starte opp. Derimot finnes det folk som sitter på små og store pengesekker som kan være villige til å satset på deg – så sant du kan drive bedriften på en seriøs måte.
Du brenner av lyst til å starte egen bedrift, men problemet er penger og atter penger.

Du bør ta kontakt med næringssjefen i din kommune eller fylke og finne ut hva du kan få av ulike offentlige støtteordninger. Det er mange støtte- og låneordninger, men det er sjelden det er nok til å starte opp.

            Men rundt omkring i samfunnet finnes det enkelte velstående personer og bedrifter som sitter på en liten eller stor pengesekk. De har penger i banken, i fast eiendom, obligasjoner og aksjer, som de får en viss avkastning på. De som har hatt en stor andel i aksjer, har svidd av verdiene sine ettertrykkelig de siste årene. Derfor er det noe vanskeligere å få penger til nystartede bedrifter nå enn for noen år siden. 

           
Høy avkastning – stor risiko
Andre har vært forsiktige og sitter med mange penger i banken. De opplever nå at renten settes ned og at de får lavere avkastning på pengene.

            Mange av disse såkalte investorene har et profesjonelt forhold til investeringer og vet at dersom de er så heldige og kommer med i et helt nystartet selskap fra starten – og selskapet etter hvert tjener gode penger – vil investeringen de har gjort kaste av seg på en helt annen måte enn å ha penger i banken.

            Derfor er egentlig alle kapitalister på intens jakt etter gode prosjekter og nystartede bedrifter som kan bli verdifulle etter en tid. For kapitalistene kan denne type prosjekter være ”gull verdt”. 

            Investorene er også klar over at det kan gå galt – at de kan tape innsatsen – det er en del av spillet. De vet at det er stor risiko ved å sette penger i nystartede bedrifter. Svært mange nystartede bedrifter går konkurs etter kort tid. Men gevinsten dersom det går bra kan være stå høy at investorene likevel gang etter gang setter penger i nystartede bedrifter i håp om at de skal vinne det store loddet denne gangen.

Det kan du som gründer benytte deg av. 

 
Hvorfor så mye verdt?
Grunnen til at bedriften plutselig kan bli svært verdifull, er at den kan begynne å tjene mange penger. Dersom produktet den selger går godt og bedriften begynner å tjene penger, vil bedriften kunne bli svært verdifull raskt.

            Dersom bedriften for eksempel har 500 000 kroner i aksjekapital og bedriften etter kort tid tjener noen hundretusen kroner i året, kan bedriften ha tidoblet seg i verdi, altså være verdt rundt fem millioner kroner. Verdien til et aksjeselskap vil blant annet bli vurder ut fra totalomsetning, overskudd og mulighet for å vokse og gi overskudd i fremtiden.

Kapitalisten som kanskje har satt inn 100 000 kroner i aksjekapital av de 500 000, kan da eventuelt velge å selge aksjene for en million kroner – en tidobling av innsatsen hun eller han har gjort. Det er ikke mulig å få så høy avkastning på en normal investering andre steder. Derfor er gode nystartede bedrifter ettertraktet. 

 
Vær seriøs
For å få andre til å satse penger på deg, din ide og din bedrift er det helt avgjørende at du opptrer seriøst og riktig som forretningsmann. Har du ødelagt ditt gode navn og rykte fordi du har forsøkt å lure eller snyte andre investorer tidligere, er det ytterst vanskelig å finne noen som vil satse på deg i fremtiden. Norge er et lite land. Evig eies kun et dårlig rykte. 

 
Krev stor andel
Nettopp fordi det finnes mange investorer som er sultne på en høy avkastning, er det også mulig å kreve noe tilbake når aksjeselskapet skal stiftes.

            Det er du som har ideen til det geniale produktet eller tjenesten som skal produseres. Du skal bruke all din arbeidskraft og prestisje på at bedriften vil lykkes. Det skal du ha betalt for.

            Et annet og mer offensivt utgangspunkt kan derfor være at du og eventuelt nøkkelmedarbeidere, skal ha halvparten av aksjene og at investorene som bare bidrar passivt med penger, skal ha den andre halvparten. Her er det ingen grunn til å være beskjeden. I mange tilfeller kan det være riktig at du har en vesentlig større andel – investorene får bare være glade for at de får muligheten til å tjene penger – i fremtiden – på din geniale ide. 

 
Overkurs
Dersom aksjekapitalen skal være 500 000 kroner, kan du og eventuelle andre nøkkelmedarbeidere tegne dere for 250 000 kroner. Investorene skal også bidra med 250 000 kroner i aksjekapital, men siden de bare skal bidra med penger og ikke ide og arbeid, må de betale en solid overkurs for aksjene.

            Hvis aksjene for eksempel er pålydende 1 000 kroner må investorene i tillegg betale 9 000 kroner i overkurs pr aksje. Denne overkursen på 9 000 kroner pr aksje totalt 2 250 000 kroner skal utgjøre et driftsfond for selskapet. Men dette utgjør ingen del av aksjekapitalen.

            Investorene må altså betale ti ganger så mye for å delta i selskapet som deg, men de skal bare eie halvparten av selskapet. Er ideen din god nok og du en seriøs forretningsmann med stor tillit, som kjenner det markedet bedriften skal selge sine produkter i, behøver det ikke være så vanskelig å få investorene til å satse penger.

            Da har bedriften en startkapital på (500 000 + 2 250 000) = 2 750 000 kroner og har langt større sjanser for å lykkes og for å låne penger i banken.

            Riktignok får investorene ikke så god avkastning umiddelbart, men på sikt kan det likevel være en god investering også for dem.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five