Gründer: Du er sjefen

Har du kommet over et genial produkt og går med den store drømmen om å starte egen bedrift? Da er det viktig at du også er forberedt psykisk på hvordan det er å lede en bedrift – du må bestemme deg til å være sjefen.
Det er en stor overgang fra å ha en trygg tilværelse som ansatt, til å få det hele og fulle ansvaret for ledelsen av en bedrift. For mange er det som å stupe fra timeteren første gang. Du føler deg like ensom og usikker som når du står ytterst på stupebrettet.

         Men skal du starte bedrift er det ingen vei utenom. Du må tørre å hoppe ut i det selv om det kan bli både kaldt og farlig. Alle som har startet bedrifter har tatt stor risiko. Mange gikk det galt med. Men noen var også pionerer for bedrifter som er store og veldrevet i dag. Felles for dem alle var at de ble startet av modige kvinner eller menn som var villige til å satse på det de trodde på. 
 

Starten
Skal du lykkes må du satse:
O Du må forstå at du tar en stor sjanse. Både du og din familie må forstå at det også kan gå galt. Du må arbeide fullt og helt for at det skal gå bra, men likevel ikke la deg knekke om prosjektet ikke lykkes.

O Særlig i starten må du være forberedt på å arbeide mye – mye mer enn du har gjort som ansatt. Du må være glad i å jobbe og familien må akseptere at du står på hardere enn før. En løsning kan være å ta med noe av jobben hjem, fremfor å bli sittende utover kvelden og natten på kontoret.

Men dersom det går bra med bedriften kan du kanskje trappe tidligere ned etter hvert, enn du kan gjøre som ansatt.

O For å ha en retrettmulighet kan det være smart å be om ett års permisjon fra jobben du har i dag dersom det er mulig. Dermed senker du risikoen hvis det skulle gå galt. 
 

Stol på deg selv
Mentalt må du forstå at nå er det du som er sjefen og har ansvaret. Dine beslutninger er helt avgjørende for om bedriften lykkes eller ikke. Fatter du de riktige beslutningene kan det gå bra. Er beslutningene gale, går det ganske sikkert helt galt – veldig fort.

         Du må forstå valgene som skal gjøres og konsekvensen av dem. Gå aldri med på beslutninger du ikke selv forstår eller egentlig er uenig i. En bedrift skal ikke drives som et allmannamøte – bedriften skal ledes av sjefen. Det er du som skal ha ansvaret for beslutningene og du som skal få de ansatte med på de beste beslutningene. Derfor må det være sammenheng i beslutningene – de må peke den riktige veien for bedriften. Beslutningene må ikke sprike i ulike retninger.

         Ha høye krav til etikk og moral. Det er det  eneste  som holder i lengden. 
 

De ansatte er bedriftens viktigste ressurs
Uten de ansattes full og hele oppslutning er det mulig å lykkes. Derfor er det din største oppgave å være lagfører for de ansatte. Ikke vær en fjern og despotisk leder.

De ansatte skal føle seg som likeverdige lagspillere med deg som kaptein; du må fortelle dem hvor dere skal, hva som ventes av den enkelte og at alle må gjøre sitt ytterste for at hele laget skal vinne. Personlig tror jeg på at laget blir best dersom det består av like mange kvinner som menn. Det utløser en meget god lagånd.

         Dessuten bør alle være med å eie bedriften som aksjonærer. Eiendomsretten er en ufattelig kraft som får folk til å gjøre sitt ytterste. Da kan de ansatte også følge utviklingen av bedriften som aksjonærer. Det er viktig for å forstå de valg som gjøres.

Alle trenger masse ros. Kritikk skal bare gis under fire øyne. Kritikken skal være strengt saklig og kun gis når det er helt nødvendig.

         Ha stor tillit til de ansatte. La de fatte beslutninger på sitt område selv. Du blir gal dersom du skal fatte alle beslutningene til enhver tid.

 

Krev av andre
Ikke vær beskjeden på bedriftens vegne.

         Vær en krevende kunde overfor leverandører, banker, post og andre du er avhengig av for å få den daglige jobben gjort. Ikke kast bort din tid på noe som egentlig skulle være gjort av andre.

         Still krav til de offentlige etatene du er avhengig av. De skal gi deg den service og støtte som er nødvendig for at næringslivet skal fungere godt. Indirekte er det du som betaler deres lønn. Klag, ring mas dersom de sluntrer unna og ikke gjør jobben sin.

         Snille barn ber ikke – og får heller ingenting. 

 
Du er avgjørende
Skal bedriften lykkes er det altså opp til deg at du er villig til å sette deg i førersetet og skjønner hvordan du skal styre hele bedriften. Det er et stort ansvar, men det er også et spørsmål om å ville og tørre være sjefen.

         Stol på deg selv – vær sikker på at du er den beste for bedriften. 

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five