GRÜNDER: PASS PÅ SÅ DU IKKE BLIR DISKRIMINERT

Er du gründer og driver enkeltmannsforetak, så blir du diskriminert på tre viktige områder i forhold til vanlige lønnsmottagere: Du får ikke like mye i sykepenger som lønnsmottagere, er du kvinne og føder barn så får du langt lavere fødselspenger enn lønnsmottagere og du har ikke rett til arbeidsledighetstrygd
Politikerne oppfordrer deg og meg til å starte bedrifter. Men siden de færreste politikere har drevet egen virksomhet, har de ingen begreper om hvilken risiko folk tar når de starter egen virksomhet.

         De fleste politikerne kommer fra trygge jobber – gjerne fra offentlig sektor. Derfor har de heller ikke forstått at de har laget et regelverk som klart diskriminerer gründere.

 

Enkeltmannsforetak

Mange gründere starter sin virksomhet ved å registrerer seg som et enkelmannsforetak fordi det er billigst og enklest. Men da er det svært viktig å være klar over at de har mye dårligere rettigheter enn om de hadde vært ansatt, for eksempel i et aksjeselskap.

         Alle som er næringsdrivende gjennom et enkeltmannsforetak blir diskriminert i forhold til vanlig ansatte særlig på tre områder:

 

1. Mindre i sykepenger

Er du selvstendig næringsdrivende og driver et enkeltmannsforetak, får du ikke sykepenger fra folketrygden de 16 første dagene du er arbeidsufør. Etter det får du sykepenger med bare 65 prosent av sykepengegrunnlaget. Det vil si at du da bare får ca 65 % av den inntekten du normalt har.

         Vanlige arbeidstagere vil vanligvis få sykepenger fra første dag de er syke og sykepenger som tilsvarer 100 % av den normale lønnen de har.

         Selvstendig næringsdrivende kan betale en forsikring som gir dem sykepenger fra første dag, men forsikringen er dyr og mange må være forsiktig med utgiftene den første tiden når de starter ny bedrift.

 

2. Mindre i fødselspenger

Er du kvinne, blir gravid og er selvstendig næringsdrivende, får du tre rapp over fingrene:

a)    Du får bare 65 % av din skattbare personinntekt i fødselspenger. Vanlige ansatte vil normalt få 100 % av den lønnen de har i de ukene de tar ut i fødselspermisjon (42 uker).

b)    Selvstendig næringsdrivende får ikke utbetalt fødselspenger før 17. dag i permisjonen. Vanlig ansatte får fødselspenger fra første dag.

c)    Grunnlaget for fødselspengebeløpet for næringsdrivende er din inntekt de tre siste ferdig lignede inntektsår. Dermed kan utbetalingen bli ekstra mager hvis du hadde lav inntekt ved oppstart av enkeltmannsforetaket. Av samme årsak monner det lite om du har hatt bra inntekt det siste året, siden det ikke er ferdig lignet.

Derfor – er du kvinne og ønsker å starte egen virksomhet – sørg for å ha fått de barna du skal ha, eller sørg for å være ansatt for eksempel i et aksjeselskap.

 

3. Ikke rett til arbeidsledighetstrygd

De fleste vanlige arbeidstagere har rett til dagpenger hvis de blir arbeidsløse.

         Men selvstendig næringsinntekt regnes ikke med når kravet til inntekt vurderes. Derfor får du ikke dagpenger dersom du har drevet enkeltmannsforetak de siste årene og mister jobben.

         Da er din eneste mulighet for å skaffe deg penger å gå på sosialkontoret. Her stilles svært strenge krav til at du må kvitte deg med mye av det du har før du kan regne med å få sosialstøtte.

 

Må ryddes opp

Om få år vil oljeinntektene til Norge krympe. Da vil det være ekstra viktig at det lages nye arbeidsplasser, ellers vil arbeidsledigheten øke dramatisk.

Grunnlaget for de nye arbeidsplassene må lages nå. Derfor må diskriminerende regler overfor næringsdrivende fjernes. Det diskriminerende regleverket bærer nemlig preg av at politikerne gir blaffen i gründere som tør å satse og forsøker å lage nye arbeidsplasser, fordi de fleste politikerne bare har vært offentlig ansatte og ikke har begrep om hvordan det er å drive egen virksomhet.

         Skal politikerne få troverdighet når det gjelder å legge forholdene til rette for gründere og nyskaping må diskriminerende regler fjernes. De som driver enkeltmannsforetak må få like vilkår som vanlig ansatte.  

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five