GRÜNDER: SKAFF DEG EN VEIVISER

Kommentar.no - Carsten O. Five Det er utrolig spennende og utfordrende å være gründer. Drømmen om å være egen sjef og å skape nye arbeidsplasser er en viktig drivkraft for mange. Men uventede problemer står raskt i kø når du skal starte ny virksomhet. Da er det godt å få støtte og hjelp fra en erfaren og trygg veiviser – skaff deg en mentor.
Når du starter bedrift for første gang i livet bulker du stadig borti problemer du ikke har taklet før. Da er det godt å støtte seg til en med erfaring fra hvordan det er å starte ny bedrift – en du har stor tillit til. Du må få hjelp av en mentor. 

Hva er en mentor?
En mentor er en erfaren person som kan gi deg råd og veilede deg når du er usikker på de avgjørende valg du skal ta. Ekstra viktig er det å ha en mentor når du skal starte bedrift fordi problemene du får er nye og ukjente. Dessuten kan gale beslutninger få katastrofale konsekvenser for deg og bedriften din. Særlig i starten er det lett å havne i grøfta.  En som har startet bedrifter før vet om fellene og hvordan de bør takles. 

Før du starter
Muligheten for suksess eller katastrofe for deg som gründer kan være bestemt allerede før du starter. For å lykkes er det avgjørende at du er i stand til å produsere en vare eller tjeneste det er mulig å selge – og selge til en slik pris at du kan drive virksomheten med overskudd før eller senere. 

Derfor bør du tidlig i planleggingsfasen skaffe deg en mentor som kan gi deg de helt sentrale innspillene – om ideen din er liv laga eller ikke. Du bør altså forsøke å finne frem til en person som kjenner markedet du skal starte bedrift innenfor. Dessuten bør vedkommende ha bevist at hun eller han har lyktes i dette markedet. Det er altså en person som har bred og lang erfaring innenfor den virksomheten du skal drive du bør jakte på. I tillegg må mentoren ha tid og vilje til å bruke sin erfaring på å hjelpe deg. 

 
Lag forretningsplan
I god tid før du starter må du skrive en forretningsplan for virksomheten. Legg mye arbeid i planen – særlig er det viktig å forklare hva du skal produsere og hvorfor folk er villig til å betale for det du skal produsere. Lag en nøyaktig analyse av hva kostnadene er på produksjonen og hva du vil få i salgsinntekter. 

La mentoren lese forretningsplanen og gå nøye gjennom punkt for punkt med ham eller henne. Juster forretningsplanen og budsjettet etter rådene du får. I denne fasen er det også smart å la andre erfarne personer som kjenner markedet du skal inn i lese planen.

NB! Men krev at alle som leser foretningsplanen undertegner på at de ikke skal misbruke de opplysningene de får kjennskap til. Ellers kan det være de rett og slett stjeler den gode og kanskje meget verdifulle ideen du har. 

 
Starten
Legg opp en nøyaktig tempoplan og strategi sammen med mentoren for oppstart av bedriften. Umiddelbart påløper det utgifter når du starter bedriften og det er viktig å tenke salg fra første sekund, slik at du ikke drukner i en gjeldsmyr før du egentlig kommer i gang. 

I denne fasen er det ekstra viktig å ha et tett og nært samarbeid med mentoren om små og store problemer som dukker opp. For eksempel kan kontakt med bank og investorer bli mye lettere dersom du har med deg en erfaren og vel anerkjent person på laget. Da er det mange dører som åpner seg, som kan være vanskelige for deg som uerfaren gründer å åpne. Pengefolk hører mye lettere på dem de kjenner fra før – som de har opparbeidet tillit til. Du kan spare store summer hvis mentoren er en døråpner for deg inn i bankhvelvene. Det er ekstremt viktig å ha god likviditet i bedriften den første tiden – før du for alvor begynner å tjene penger. 

I styret
For mange er det naturlig å velge inn mentoren i styret for bedriften, dersom du etablerer et aksjeselskap til å drive virksomheten. Mentoren kan gjerne være styreformann selv om du eier alle aksjene. 

Særlig i startfasen er det viktig å ha hyppige styremøter – minst en gang i måneden. Da er det naturlig å gjennomgå regnskapet i forhold til budsjettet. Et riktig og nøyaktig regnskap er helt avgjørende for å finne ut hvilken kurs selskapet tar. Går det i feil retning, er det viktig å justere virksomheten så raskt som mulig – for eksempel ved å stramme inn på kostnader eller å øke salgsinnsatsen. 

En erfaren mentor vil raskt kunne lese ut av regnskapet hvilke grep som bør gjøres for å få bedriften på stø og sikker kurs mot bedre farvann – til en suksess etter hvert.         

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five