savings-account-piggy-bank

Gunstig tidspunkt for fastrente

Det viktige med å binde renten er at du da vet hva du skal betale i renter fremover og er beskyttet mot renteoppgang. Det kan være klokt å binde renten på halve lånet. Synker renten videre ned, får du glede av det med den ene halvparten. Stiger renten – er du sikret med den andre halvparten.

 

Men vær klar over at rentebinding også er en slags kundebinding til banken. Det kan være dyrt å komme seg ut av en rentebindingsavtale. Dersom renten i samfunnet faller vider ned, vil lånet som har en bundet rente, faktisk stige i verdi. Det kan skape problemer for deg dersom du er nødt til å bryte avtalen i avtaleperioden.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five