Ha du rett til fødselspenger?

Av Carsten O. Five Skal du ha barn? Da kan du ha rett til fødselspenger. Her er vilkårene for å få fødselspenger. 
Hovedvilkåret for fødselspenger – som gjelder både mor og far – er yrkesaktivitet med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før de starter sin periode med fødselspenger. Man opparbeider seg imidlertid ikke rett til fødselspenger under yrkesrettet attføring.

En far har rett til fødselspenger dersom moren etter fødselen tar offentlig godkjent utdanning på heltid. Utdannelse som ledd i yrkesrettet attføring omfattes av denne bestemmelsen dersom utdanningen tas på heltid. En far har også rett til fødselspenger dersom moren etter fødselen tar offentlig godkjent utdanning i kombinasjon med arbeid som i sum gir heltid. Farens fødselspenger beregnes etter hans egen inntekt.    

Krav om fødselspenger må settes fram på ditt lokale Navkontor (trygdekontor). Nav kan gi nærmere informasjon om rettigheter i forbindelse med fødsel. 

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five