HALVER TELEKOSTNADNE DINE

Med enkle valg kan en gjennomsnittsfamilie nesten halvere kostnadene på teletjenester. På Nettstedet forbruker.no finner du kalkultorer innen hele teleområdet. Her finner du ut hvilke tilbydere som er billigst innen mobiltelefon, bredbånd og fasttelefon.

Det er ingen grunn til å holde fast ved de dyreste teleleverandørene, så sant de billige også er gode på service og er driftsikre. En familie med et normalt teleforbruk kan gjerne spare rundt 10 000 kroner i året ved å velge blant de billigste løsningene.
 
Bruk din forbrukermakt nå  – da har du ofte bedre tid til å velge nye løsninger. På internett finner du veldig lett frem.
Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five