Har du fått råtne spareråd i banken?

Egentlig bør rådgiverne i bankene kalles selgere – det er det de er. Det er ikke alltid de er opptatt av ditt eget beste, ofte tar de mer hensyn til hva banken tjener på.

I de siste årene har mange kjøpt såkalte strukturerte produkter og eller andre smarte spareprodukter og bankene har lokket folk til å låne til kjøpet av strukturerte produkter. For svært mange har dette gått galt. De må betale renter på lånet, men får ikke god nok avkastning til å dekke investeringen. De taper penger.

Føler du deg lurt? Klag først til banken – skriftlig.

Fører ikke det frem – send klagen til Bankklagenemnda i Oslo. Får du medhold der godtar som regel banken klage din.

 

Bankklagenemnda mottok 731 saker i fjor. Bankklagenemnda behandler også saker om betalingsformidling – særlig når andre misbruker et kredittkort og kunden føler seg dårlig behandlet av banken.

 

Får du ikke medhold i Bankklagenemnda må du anlegge sak mot banken. Da bør du være ganske sikker på at du har en god sak.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five