HAR DU FORSIKRET BARNA?

Kommentar.no - Carsten o. Five Bilen, hytta, innbo og båten forsikrer vi nærmest automatisk. Men det aller, aller kjæreste vi har – barna - hopper mange over når det gjelder spørsmålet om forsikring. Altfor mange norske foreldre tenker ikke på at også barna bør forsikres.
Tenk hvis den helt store ulykken er ute. Barnet ditt blir syk eller skadet slik at barnet blir varig ufør resten av livet.

            Penger vil aldri kunne erstatte det den store ulykken har forårsaket, men litt ekstra kan være med å avhjelpe den meget vanskelige situasjonen som oppstår. Dersom barnet blir varig skadet etter sykdom eller ulykke, vil folketrygden yte uføretrygd resten av livet for den unge. Men ytelsene er ikke store – nærmest som minstepensjon. I tillegg kan det offentlige gi en del ekstra ytelser til barnet eller familien.

            Derfor kan det være meget bra å få noen kroner som et økonomisk tilskudd til å dekke ekstrautgifter i en vanskelig livssituasjon, som det normalt blir for alle som er varig uføre. 

Ulykke og sykdom
Det er to hovedtyper barneforsikringer: Ulykkesforsikring som bare kommer til utbetaling dersom barnet blir utsatt for en ytre skade. En barneulykkesforsikring koster ca 500 kroner i året. Men det er kun ca 10 % av de barna som blir varig invalide, som blir det på grunn av en ulykke. Derfor kan ulykkesforsikringene virke som en slags falsk trygghet, siden det er så få som blir invalide på grunn av ulykke. Barneforsikring som også dekker invaliditet på grunn av sykdom. Prisen er fra 1 150 kroner og oppover. Siden det er større risiko for at et barn skal bli invalid på grunn av sykdom enn på grunn av en ulykke, er dette en mer relevant forsikring for mange. 

Små barn sykdomsutsatt
Jo yngre barnet ditt er, jo viktigere er det at du tegner barnforsikring som dekker sykdom. Over en tredel av alle barn som lå på norske sykehus i 2001 var mellom ett og fem år. Eldre barn rammes oftere av ulykke. Barn mellom seks og 17 år er mest utsatt for skader og forgiftninger.

            1 800 barn og unge ble skadet i trafikken i 2001. Blir barnet skadet i en bilulykke, dekker bilens forsikringsselskap ganske mye. Men likevel kan det være godt å få noe ekstra fra en barneforsikring. 

Undersøk andre forsikringer
Før du eventuelt tegner en barneforsikring, bør du undersøke andre steder for å finne ut om barnet eller barna dine er dekket av andre forsikringer:

O Det kan være kollektive forsikringer gjennom yrkesorganisasjoner eller forsikringer på arbeidsplassen. Her kan barn være dekket ved skader og sykdom.

O Er barna forsikret av kommunen i barnehagen, på førskolen, på skolen, på skoleveien osv? Dessverre er det ofte svært dårlige forsikringsordninger når det gjelder barn i barnehage og på skolen, fordi det koster det offentlige svært mye. 

Hvilken type?
Bestemmer du deg til å tegne en barneforsikring, bør du sammenligne de forskjellige alternativene. Nedenfor har vi satt opp en tabell som viser enkelte av de vanligste barneforsikringene hos ulike forsikringsselskap.

Det viktigste du bør ta stilling til er:

O Skal forsikringen kun dekke invaliditet på grunn av ulykke, eller skal den også dekke invaliditet forårsaket av sykdom.

O Er det viktig at erstatningssummen kommer som en engangsutbetaling eller som årlige utbetalinger etter at barnet er 18 år. Storebrand kan for eksempel både gi en engangsutbetaling ved 18 år og deretter en årlig utbetaling.

            Tilbudene bør også vurderes i forhold til familiens totale økonomi og hvordan den kan tåle ekstra belastninger, som for eksempel ombygninger av boligen til rullestolbruk osv. Husk at alle forsikringer har mange unntak. I enkelte tilfeller gjelder ikke forsikringen. Det kan for eksempel være skader på grunn av slåssing.  

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five