HAR DU FORSIKRET FAMILIEN DIN?

Av Carsten O. Five Vi er flinke til å forsikre ting, men ikke så flinke til å forsikre personer mot uførhet og død.
Hvilke personforsikringer bør du ha for deg og familien din? 

Så snart et barn er født bør du tegne en barneforsikring for barnet. Helst bør forsikringen dekke uførhet både etter ulykke og sykdom. En slik forsikring er litt dyrere enn en ren ulykkesforsikring. Men de fleste barn som blir uføre blir det på grunn av sykdom.

Når du er i 20 årene og ikke har opparbeidet særlige rettigheter i folketrygden, bør du tegne en uføreforsikring. Blir du ufør da, kan du nemlig ende som minstepensjonist resten av livet. Derfor er det godt å tegne en uføreforsikring selvom den kan koste noen tusen. Det er en veldig god hjelp foreldre eller besteforelder kan gi. Pengene kan ikke erstatte en skade, men kan gjøre hverdagen litt lettere for den unge uføre.

Når du kjøper bolig og stifter familie, bør du og din evntuelle samboer, ektefelle kjøp en dødsrisikoforsikring som kommer til utbetaling enten ved uførhet eller hvis den ene eller begge dør. Dør bare den ene, bør forsikringsummen utbetales lengstlevende. Forsikringen bør være så høy at den dekker all gjeld og gjerne litt ekstra, slik at de som er igjen ikke er på bar bakke og må flytte fra boligen.

Sjekk om du er med i en kollektiv gruppeliv- og uføreforsikring. Da har du ikke så stort behov for egne forsikringer. Mange har slike forsikringer gjennom arbeidsplass eller yrkesoganisasjon. Forsikringene er også billigere når de er kollektive.

Har du ingen slike gruppelivsforsikringer, bør du vurdere å forsikre deg mot uførhet. For hvis du skulle bli ufør, blir det ikke stort du får å leve av i årene frem til du blir alderspensjonist.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five