Har du forsikret gjelden din?

Av Carsten O. Five Har du mye gjeld? Har du også barn? Da bør du passe på at gjelden din er forsikret, hvis du skulle falle fra. 
Du bør ha en form for forsikring som dekker gjelden hvis du skulle falle fra.

            Men du bør vurdere om du skal ha en enda bedre forsikring enn bare en vanlig gjeldsforsikring. Mange normale gjeldsforsikringer dekker kun gjenstående gjeld, dersom du skulle falle fra.

            Du bør vurdere å ta en såkalt dødsrisikoforsikring som kommer til utbetaling dersom du, din samboer eller ektefelle, eller begge skulle falle fra. Forsikringsutbetalingen kan eventuelt være større enn gjelden. For dersom den ene faller fra, vil det ofte være behov for mer penger enn bare å dekke gjelden. Man får mange ekstrautgifter som enke eller enkemann.

            Dere bør også vurdere om det skal knyttes en form for uføreforsikring til denne forsikringen. Dersom en av dere, eller i verste fall begge blir varig uføre og ikke kan ha lønnet arbeid, vil det også være et stort behov for å få dekket hele eller deler av gjelden.

            En slik forsikring vil nok koste noe mer enn en vanlig gjeldsforsikring, men kan likevel være god å ha dersom den store ulykken er ute.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five