HELÅRS REISEFORSIKRING DEKKER OGSÅ ARBEIDSREISER

Kommentar.no - Carsten O. Five   Helårs reiseforsikring er normalt smart for alle. selvom de reiser sjelden til utlandet. Forsikringen kan dekke skader og uhell selv på korte reiser - til og med arbeidsreiser.
Forsikringen gjelder fra det tidspunktet forsikringen er betalt og for eksempel ett år, (hvis det er det som står på forsikringsbeviset).  

Den gjelder fra det tidspunktet du forlater hjemstedsadressen (hvis det er det som står på forsikrings beviset) til du er tilbake – uansett om turen er kort eller lang. Det vil si arbeidsreiser – en tur til kiosken eller på byen. Da er du forsikret. 

Men forsikringen gjelder ikke når du er hjemme. Den gjelder heller ikke hvis du er på undervisningssted i Norge, i barnehage, skole, universitet, høyskole eller militætjeneste. Den gjelder heller ikke når du er på arbeidsstedet ditt i Norge. Men den gjelder altså når du er på vei til og fra arbeidsstedet.      

Det stilles også en rekke krav til hvordan du må oppføre deg på reisen for at forsikringen skal gjelde. Det er lurt å lese vilkårene.    

Blant annet skal du: Holde tilsyn med de forsikrede gjenstandene når du er på reise. Ha alltid bagasjen i armelengdes avstand. 

Er du i et hus: Sørg for at dører er låst og nøkler utilgjengelig for uvedkommende. Vinduer skal være lukket og sikret. Vinduer i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret.  

Det samme gjelder for gjenstander i motorkjøretøyer. Bilen skal være låst når du forlater den osv.  

Du skal bære penger på deg eller legges i en safe. Det samme gjelder for nøkler, kort. osv. Det påhviler altså deg også et stor ansvar for at det ikke går galt når du er ute, for at forsikringen skal dekke eventuelle tap.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five