Her får du billig startlån

Av Carsten O. Five Skal du inn på boligmarkedet i disse urolige tider?Sjekk om du kan få startlån fra Husbanken. Det er et godt og rimelig lån. Ta kontakt med kommunen der du bor og sjekk om du har mulighet til det.
Startlån gjennom kommunene kan gis til deg som ikke får lån fra private banker eller som mangler egenkapital, som for eksempel unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag kan søke om startlån.

Boligen skal være nøktern og rimelig i forhold til antall beboere i husstanden og lokalt prisnivå.

Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om startlån innvilges og hvor stort lånet blir. Lånets størrelse vil også være avhengig av din betalingsevne og eventuell annen gjeld. Du må klare å betjene løpende bo- og livsoppholdsutgifter. Det kan være en fordel å ha noe oppsparte midler.

Søknad om startlån kan i enkelte kommuner søkes på nettet, se kommunens hjemmeside om det finnes lenke til «startSøk».

Startlån gis til:

Topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig.

Refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig.

Toppfinansiering ved bygging av ny bolig.

Utbedring av bolig.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five