savings-account-piggy-bank

Hjelp barn og barnebarn uten å betale arveavgift

Om ikke lenge starter skole og studier. Da er det mange skoleelever og studenter som har det trangt økonomisk.

Dersom de har foreldre eller besteforeldre som kan hjelpe dem økonomisk, er det jo veldig hyggelig.
Her er tre måter å hjelpe barn eller barnebarn økonomisk uten at beløpene
skal være med i arveavgiftsbeløpet:

1. Du kan for eksempel gi 5 000 – 6 000 kroner pr måned  – i 10 måneder i
året – til hvert av barna eller barnebarna, til livsopphold. Men ikke til
formuesoppbygging. Du kan også gi lavere månedlige beløp. Men pengene må
ikke gis som en stor engangs sum – for eksempel 50 000 kroner – for da må
beløpet innrapporteres til skattefogden og være med i arveavgiftsgrunnlaget.

2. I tillegg kan dere gi inntil 36 440 kroner (1/2 G – grunnbeløpet i
folketrygden) fra hver av foreldrene eller besteforeldrene, pr år uten at
det medfører arveavgift – til hvert av barna, svigerbarna og barnebarna.

3. Du kan ta med deg familiemedlemmer på reiser eller gode
restaurantmiddager, uten at det spiser av fribeløpet eller utløser
arveavgift.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five