HMS er god etikk – og god ledelse

Av Carsten O. Five Skal du få det beste ut av dine medarbeidere må du vise dem tillit og respekt. Det gjør du blant annet ved å gi dem et godt og hyggelig arbeidsmiljø. Arbeidet for bedre helse, miljø og sikkerhet – HMS – for de ansatte, er en nøkkel til å bygge opp et godt og tillitsfullt forhold  mellom de ansatte og ledelsen. Det viser at ledelsen tar de ansatte på alvor
De ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Men et godt miljø og en god arbeidsplass kommer ikke av seg selv. Tillitsforholdet mellom ledelse og ansatte må bygges hver dag. Daglig må ledelsen vise at de har respekt for de ansatte. At de lar de ansatte få utfordringer og oppgaver som de selv skal være ansvarlige for. Det skal stilles krav til de ansatte om at jobben skal gjøres på en god og forsvarlig måte. Og det må legges opp til at den ansatte får muligheten til å yte sitt beste.  

Respekt
Men skal du få de ansatte til å gjøre sitt aller beste, må du som leder også vise dem respekt og gi dem tillit i det daglige. Her vil HMS arbeidet være en nøkkel til å vise at du som leder ønsker å ta dine ansatte på alvor. Deres trivsel, deres arbeidsmiljø og deres sikkerhet er ikke noe du som leder kan ta lettvint på. Skal du forvente det ytterste av de ansatte, må arbeidsmiljøet også være så godt som mulig, både fysisk og psykisk. Ved å ta HMS arbeidet alvorlig viser du gjennom handling at du er opptatt av de ansattes fysiske og psykiske situasjon. 

 
Trygghet
Gjennom et grundig og godt HMS arbeid viser ledelsen at den er opptatt av å sikre de ansatte et best mulig miljø, innenfor de økonomiske rammer som eksisterer, for å kunne gjøre den vanskelige jobben de skal gjøre. Det er igjen en forutsetning for at de ansatte kan føle seg trygge på at de har en god og faglig dyktig ledelse, som forstår å behandle ansatte på en riktig måte. 

 
God etikk
Et grundig og samvittighetsfullt HMS arbeid er på mange måter en enkel og opplagt måte å bygge opp en plattform for god ledelse. Et godt HMS arbeid fra ledelsen og de ansattes side viser et ledelsen tar de ansattes situasjon på en profesjonell og riktig måte. Slik er HMS også god etikk fordi det går på hvordan vi behandler andre mennesker og ikke minst ansatte på.

            HMS arbeidet må være prioritert fra topp til bunn – gjennom hele organisasjonen. Det er en forutsetning for at alle skal yte makimalt tilbake. Det er en forutsetning for god ledelse. 

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five