HUSK BARNEFORSIKRING

Av Carsten O. Five Vi forsikrer, biler, innbo, villa og båt. Men barna - som er de aller viktigste for oss - er det altfor mange som ikke forsikrer. Ikke glem barneforsikring. 
Det er to hovedtyper barneforsikringer:

1. Ulykkesforsikring som bare kommer til utbetaling dersom barnet blir utsatt for en ytre skade. En barneulykkesforsikring er ganske billig. Men det er kun ca 10 % av de barna som blir varig invalide, som blir det på grunn av en ulykke. Derfor kan ulykkesforsikringene virke som en slags falsk trygghet, siden det er så få som blir invalide på grunn av ulykke.

2. Barneforsikring som også dekker invaliditet på grunn av sykdom. Prisen er omtrent det dobbelte av en ulykkesforsikring. Siden det er større risiko for at et barn skal bli invalid på grunn av sykdom enn på grunn av en ulykke, er dette en mer relevant forsikring for mange. Jo yngre barnet ditt er, jo viktigere er det at du tegner barnforsikring som dekker sykdom.

Bestemmer du deg til å tegne en barneforsikring, bør du sammenligne de forskjellige alternativene.

Det viktigste du bør ta stilling til er:

O Skal forsikringen kun dekke invaliditet på grunn av ulykke, eller skal den også dekke invaliditet forårsaket av sykdom.

O Er det viktig at erstatningssummen kommer som en engangsutbetaling eller som årlige utbetalinger etter at barnet er 18 år.

            Tilbudene bør også vurderes i forhold til familiens totale økonomi og hvordan den kan tåle ekstra belastninger, som for eksempel ombygninger av boligen til rullestolbruk osv. Husk at alle forsikringer har mange unntak. I enkelte tilfeller gjelder ikke forsikringen. Det kan for eksempel være skader på grunn av slåssing. 

Penger vil aldri kunne erstatte det den store ulykken har forårsaket, men litt ekstra kan være med å avhjelpe den meget vanskelige situasjonen som oppstår. Dersom barnet blir varig skadet etter sykdom eller ulykke, vil folketrygden yte uføretrygd resten av livet for den unge. Men ytelsene er ikke store – nærmest som minstepensjon. I tillegg kan det offentlige gi en del ekstra ytelser til barnet eller familien.

            Derfor kan det være meget bra å få noen kroner som et økonomisk tilskudd fra en barneforsikring til å dekke ekstrautgifter i en vanskelig livssituasjon, som det normalt blir for alle som er varig uføre.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five