HUSK GJELDS-FORSIKRING

Av Carsten O. Five Har du barn, er samboer eller gift, da er det viktig å forsikre gjelden din. Skulle du falle fra er det svært viktig at de som lever etter deg ikke får alvorlige økonomiske problemer.
Du bør absolutt ha en form for forsikring som dekker gjelden hvis en av dere skulle falle fra. 

Men dere bør vurdere om dere skal ha en enda bedre forsikring enn bare en vanlig gjeldsforsikring. Mange normale gjeldsforsikringer dekker kun gjenstående gjeld, dersom en av dere skulle falle fra. 

Dere bør vurdere å ta en såkalt dødsrisikoforsikring som kommer til utbetaling dersom en av dere, eller begge skulle falle fra. Den kan eventuelt være større enn gjelden. For dersom den ene faller fra vil det ofte være behov for mer penger enn bare å dekke gjelden. Man får mange ekstrautgifter som enke eller enkemann. 

Dere bør også vurdere om det skal knyttes en form for uføreforsikring til denne forsikringen. Dersom en av dere, eller i verste fall begge blir varig uføre og ikke kan ha lønnet arbeid, vil det også være et stort behov for å få dekket hele eller deler av gjelden. En slik forsikring vil nok koste noe mer enn en vanlig gjeldsforsikring, men kan likevel være god å ha dersom den store ulykken er ute.

Sjekk også hva slags forsikring som eventuelt finnes for deg på jobben. Kanskje har du også  muligheter gjennom en yrkesorganisasjon. Slike forsikringer er ofte billigere enn individuelle forsikringer.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five