HUSK UFØREFORSIKRING FOR UNGDOM

Av Carsten O. Five Hvis den helt store tragedien skulle inntreffe at din datter eller sønn skulle bli varig ufør i ung alder, kan det også bli en økonomisk katastrofe. I verste fall kan hun eller han bli minstepensjonist resten av livet.
Derfor er det svært viktig å kjøpe en forsikring, som kommer til utbetaling dersom hun eller han skulle bli ufør – uansett grunn. Det vil si at hun eller han sikres både mot uførhet på grunn av ulykke og sykdom. Altså en uføreforsikring – uansett årsak til uførheten.

            Dersom den unge forsørger noen – er samboer, gift og eller har barn – bør hun eller han også få utbetalt en solid forsikringssum ved eventuell død.

            Den riktige forsikringen for henne eller ham blir antagelig en livsforsikring som kommer til utbetaling ved eventuell uførhet og eventuelt ved død. Den koster en del kroner, men kan være svært viktig hvis ulykken er ute.

            Det er ekstra viktig å forsikre den unge hvis hun eller han er under utdannelse. Da har den unge nemlig ikke opparbeidet særlige rettigheter i folketrygden. Skulle vedkommende være så uheldig å bli ufør nå, blir hun eller han så å si minstepensjonist resten av livet. Når den unge er kommet ut i yrkeslivet og opparbeider rett til noe større uførepensjon, er ikke behovet for å tilleggsforsikre seg fullt så stort.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five