HUSK UFØREFORSIKRING FOR UNGE

Av Carsten O. Five Altfor mange har ikke uføreforsikring. Særlig er det viktig at unge mennesker som ikke har opparbeidet rettigheter i folketrygden har slik forsikring.
Dessverre er mange unge – særlig gutter – ganske utsatt for ulykker i 20-årsalderen. De er ofte litt viltrere da enn senere. Derfor et det mange i den aldersgruppen som får en eller annen form for skade. Men jenter bør også være uføreforsikret.

            Problemet er at de nettopp i 20-årsalderen ofte er under utdannelsen og dermed ikke har opparbeidet særlige rettigheter i folketrygden. Det er først når man har vært yrkesaktiv et par år, at man begynner å opparbeide rettigheter i folketrygden som gir en viss størrelse på uføretrygden.

            Dersom den store ulykken skulle være ute og den unge som er i 20-årene blir varig ufør resten av livet, vil hun eller han normalt bli omtrent minstepensjonist resten av livet. Det er beinhardt å leve på minstepensjon – særlig når man skal leve på den fra man er rundt 20 år.

            Derfor er det et veldig godt råd å kjøpe en uføreforsikring for den unge, fra hun eller han er rundt 20 år, til vedkommende har vært i arbeid noen år. En slik forsikring koster noen tusen kroner i året, men vil være svært verdifull for vedkommende, dersom katastrofen kommer. Det er dessuten svært dyrt å være funksjonshemmet eller ufør. Det er ofte behov for dyrt ekstrautstyr.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five