Hva bør stå i samboerkontrakten?


Det er svært viktig å inngå en samboerkontrakt – i tiden før dere gifter dere. Særlig er det viktig dersom det er barn med i samboerforholdet.

            En samboerkontrakt kan for eksempel bygges opp slik:

 1. Hvem er de to partene i kontrakten?
 2. Eiendom og formue – hvem eier  alene eller sammen:
  1. Bolig.
  2. Bil.
  3. Andre verdifulle eiendeler.
 3. Finans- og pengeforhold – hvem eier alene eller sammen:
  1. Bankinnskudd og andre verdipapirer.
  2. Forsikringer.
  3. Gjeld og andre forpliktelser.
 4. Hvordan skal utgiftene deles?
 5. Hvordan skal eiendelene og forpliktelsene deles ved et eventuelt samlivsopphør eller ekteskap?
 6. Hva hvis en av dere dør?

Men det er egentlig ikke nok bare med en samboerkontrakt. Dere bør også vurdere å opprette gjensidig testament. Det vil sikre den lengstlevende dersom den stor ulykken skulle være ute. I tillegg er det fornuftig å tegne en livsforsikring på hver av dere der den andre er begunstiget – det vil si at forsikringen kommer til utbetaling til den som lever lengst.

            Dette er kun et forslag, som selvfølgelig må tilpasses deres situasjon.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five