HVA ER EN FRIPOLISE?

Av Carsten O. Five Mange har et verdipapir de ikke er klar over. En fripolise i et forsikringsselskap er en pensjonsrettighet som kan være verdt mange, mange tusen kroner. Sjekk om du har en eller flere fripoliser.
Har du vært ansatt et sted der de har en pensjonsordning organisert i et forsikringsselskap, kan det være du har fått en fripolise med rettighetene du har opparbeidet i dette pensjonsforholdet. 

            Hvis bedriften eller du slutter å betale inn på en pensjonsordning i forsikringsselskapet, lages det en såkalt fripolise av pengene som er innbetalt av bedriften til din pensjonsordning. Det betyr at pengene står på en konto i forsikringsselskapet og forrenter seg der, frem til den dagen du blir 67 år og går av med pensjon.

            NB! Derfor er det veldig, veldig viktig at du tar godt vare på alle opplyninger om denne fripolisen. Det er altfor mange som glemmer at de har en fripolise. Da tilfaller pengene forsikringsselskapet. Ca 40 000 fripoliser har ukjente eiere. Ta kontakt med tidligere arbeidsgiver og forsikringsselskaper for å sjekke om du har rett til en fripolise der.

            Dessverre er det gjerne dårlig avkastning på slike fripoliser.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five