HVA ER INNSKUDDS-BASERT PENSJON?

Kommentar.no - Carsten O. Five Nå er det innført obligatorisk tjenestepensjon for alle arbeidstagere. Derfor har mange bedrifter innført såkalt innskuddsbasert tjenestepensjon. Hva betyr det?
Normalt får alle nordmenn bosatt i Norge pensjon fra den statlige folketrygden. Det forutsetter at de har nok antall år botid i landet.

            I tillegg til folketrygden er det nå bestemt at alle arbeidstagere skal ha tjenestepensjon betalt av arbeidsgiver.  

            Den mest vanlige tjenestepensjonen var såkalt ytelsesbasert tjenestepensjon. Det betyr at du får ca 67 % i årlig pensjon, av den lønnen du har hatt de siste årene før du blir pensjonist. Det forutsetter blant annet at du har full opptjening – vært ansatt i minst 30 år hos arbeidsgiveren.

            For noen år siden kom en ny og mer fleksibel tjenestepensjonsordning – innskuddsbasert tjenestepensjon. Den er lettere for bedriften å administrere.

            Da vet du som ansatt ikke hva du får i pensjon, men bedriften setter av et bestemt beløp pr år: 2 – 5 % av lønnen din, inn på en konto som er din. Kontoen kan du ta med deg når du slutter i bedriften og andre arbeidsgivere kan bygge videre på den. I tillegg kan du i visse tilfeller selv som ansatt, spare på den.

            Det du da får i pensjon fra den innskuddsbaserte tjenestepensjonen, er summen av alle årlige innskudd som er gjort, pluss avkastningen av dem. Det kan bli en like god pensjonsordning som den ytelsesbaserte, dersom du får god avkastning på pengene og du er lenge i pensjonsordningen.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five