HVA ER KONTANTSTØTTEN


  Någjeldene satser for kontantstøtte (2005)

Avtalt oppholdstid       

(timer pr. uke)

Prosentsats Beløp

(NKR per barn per måned)

 0

100

3 657

 1  –   8

80

2 926

 9  – 16

60

2 194

17 – 24

40

1 463

25 – 32

20

   732

33 eller mer

 0

     0

Det er den skriftlig avtalte oppholdstiden som er avgjørende for hvor stor del av full kontantstøtte man har krav på. Det er uten betydning for beregningen av kontantstøtte om barnet rent faktisk gjør bruk av en kortere oppholdstid i barnehagen enn den foreldrene betaler for.

Barnehagens åpningstid vil være avgjørende hvis foreldrene betaler for hele tiden barnehagen holder åpent. Det er opp til foreldrene og barnehagen å avtale oppholdstiden. Det er ikke noe sentralt regelverk som pålegger barnehagene en bestemt åpningstid eller som er til hinder for at barnehagen og foreldrene kan inngå avtale om en oppholdstid i barnehagen som er kortere enn åpningstiden. 

Dette medfører at hvis det er avtalt en oppholdstid i barnehagen på 33 timer eller mer pr. uke, uavhengig av hvor lenge barnet faktisk oppholder seg i barnehagen, vil det ikke foreligge rett til kontantstøtte, slik disse bestemmelsene er gitt.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five