HVA ER TRYGDETID?

Av Carsten O. Five Enten du skal ha uførepensjon eller alderspensjon kan du møte på begrepet: din trygdetid fra det offentlige (NAV). Begrepet er viktig for ytelsene du har rett til. Hva betyr begrepet?
På en meget enkel måte kan man si at trygdetid er et begrep som brukes ved beregning av forskjellige ytelser og pensjoner fra folketrygden. Som trygdetid regnes antall kalenderår fra en person har fylt 16 år til og med det året hun eller han fylte 66 år.

            Trygdetiden er avgjørende for beregning av for eksempel alderspensjonen. Du opptjener pensjonspoeng som alderspensjonen beregnes etter, hvert kalenderår du har hatt pensjonsgivende inntekt som overstiger for tiden G = grunnbeløpet i folketrygden. Du må ha betalt skatt av pengene og det må være betalt arbeidsgiveravgift av dem.

            For å få full opptjening i folketrygden etter de reglene som er nå, må du ha vært yrkesaktiv i minst 40 år og ha tjent mer enn grunnbeløpet i folketrygden i hvert av disse årene.

            Pass og stell av barn kan også gi rett til pensjonspoeng. 

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five