HVA FÅR DU I ALDERSPENSJON?

De aller fleste aner ikke hva de får i alderspensjon etter fylte 67 år. Følger du vår oppskrift, får du vite hva du får å rutte med etter at du er fylt 67 år.
Du vil normalt få alderspensjon fra to kilder: Folketrygden og eventuelt tjenestepensjon fra de arbeidsgiverne du har vært hos.

Ta først kontakt med trygdekontoret i kommunen du bor og be om en utregning på hva du har opparbeidet i rett til alderspensjon fra folketrygden. Det kalles en serviceberegning. Der står hva du vil få i alderspensjon fra du fyller 67 år, forutsatt at du tjener omtrent det du gjør nå også de siste årene frem til du blir 67 år.

            Dernest kan det være du har rett til såkalt tjenestepensjon fra de arbeidsgiverne du har arbeidet hos. Denne tjenestepensjonen kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden.

            Har du vært ansatt i offentlig sektor, er det lett å finne ut hva du har opparbeidet av pensjon. Ta kontakt med Statens Pensjonskasse eller Kommunal Landspensjonskasse. De kan fortelle hva du har av rett til av pensjon og de samordner både statlig og kommunale pensjoner, hvis du har vært ansatt begge steder.

            I tillegg bør du kontakte hver enkelte av de eventuelt private arbeidsgiverne du har vært ansatt hos, og høre om du har rettigheter der og så summere opp de rettighetene.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five