HVA FÅR DU I FØDSELSPENGER?

Kommentar.no - Carsten O. Five Skal du ha barn? Da lurer du sikkert på hva du får i fødselspenger, hvis du har rett til å få det.
Utgangspunktet for beregning av fødselspenger er den inntekten du har på
det tidspunktet du starter fødselspermisjonen. Dersom retten til
fødselspenger er opptjent i en deltidsstilling, vil fødselspengene bli
beregnet ut fra dette. Du kan velge om du vil ha fulle fødselspenger i 42
uker eller 80 % i 52 uker. 

Vilkåret for å få fødselspenger er at du har vært yrkesaktiv med
pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene, før
fødselspermisjonen starter. Fødselspenger likestilles forøvrig med
inntekt, slik at du opptjener ny rett til fødselspenger ved å motta fødselspenger.

Hvis du ikke har rette til fødselspenger, vil du få et engangsbeløp. 

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five