HVA FÅR DU I PENSJON?

Av Carsten O. Five Nesten ingen har sjekket hva de får i pensjon før de blir 67 år. Svært mange blir skuffet over det de får. Derfor er det klokt å forbrede seg på inntektsnivået etter 67 år. Slik går du frem for å finne ut hva du får: 
Først ta kontakt med trygdekontoret – NAV – der du bor og be dem regne ut for deg hva du får i alderspensjon fra folketrygden. Du finner dem også på internett. Ved å skrive inn personnummeret ditt på deres nettside, kan de regne ut pensjonen din. Du får tilsendt et brev i posten der trygden er regnet ut.

            Dernest bør du ta kontakt med alle arbeidsgivere du har hatt og sjekke om du har hatt tjenestepensjon der. Det vil si at du eventuelt får en pensjon fra forskjellige arbeidsgivere i tillegg til pensjonen du får fra folketrygden.

            Undersøk også om du har opplysninger om pensjonsordninger fra tidligere arbeidsgivere hjemme hos deg. Slike opplysninger kan være gull verdt og kan hjelpe deg til å finne frem til dine pensjonsrettigheter. Kanskje er det også enke- eller enkemannspensjon og uførepensjon knyttet til disse. Det er det viktig å kjenne til.

            Mange bedrifter har pensjonsordninger knyttet opp til et forsikringsselskap. Da er det gjerne i form av en såkalt fripolise for tidligere ansatte. Derfor er det også en god ide å kontakte flere forsikringsselskaper og spørre dem om det finnes en fripolise på ditt navn der. Kanskje har du rettigheter du ikke kjenner til i dag. 

Pensjonen din blir altså: Det du får fra folketrygden, pluss eventuelle tjenstepensjoner fra de arbeidsgivere du har hatt. Har du spart privat i tillegg, kommer dette på toppen.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five