HVA FÅR DU I PENSJON?

Av Carsten O. Five Det er et sjokk for mange når de blir klar over hvor lite de får i alderspensjon. Mange får et betydelig fall i inntekten som pensjonister. Derfor er det smart å sjekke grundig på forhånd hva pensjonen blir. Slik kan du gå frem:
Har du for eksepel vært ansatt både i offentlig og privat virksomhet, kan du gjøre følgende:

Pensjonen for den tiden du har vært ansatt i staten og kommunen blir normalt samordnet. Ringer du Statens Pensjonskasse eller Kommunal Landspensjonskasse (KLP), får du vite hva du har rett til i samlet pensjon fra staten og kommunen.

            Men det er en viktig forutsetning, nemlig at den kommunen du har vært ansatt i er medlem av Kommunal Landspensjonskasse. Noen kommuner er ikke det. Hvis kommunen har en annen pensjonsordning, bør du ringe personalavdelingen i kommunen, som så kan hjelpe deg til å finne frem til kommunens pensjonskasse.

            Dessuten må du ringe til personalkontorene i de privat bedriftene du har vært ansatt. Kontorene kan så hjelpe deg til å finne frem til pensjonskontorene til bedriftene.

            Den totale pensjonen du så vil få er summen av det du får utbetalt fra den offentlige pensjonskassen (Statens Pensjonskasse pluss eventuelt Kommunal Landspensjonskasse) og det du har opparbeidet rett til fra de to private bedriftene.

Pensjonene fra arbeidsgiverne kommer på toppen av pensjonen du får fra folketrygden. Hva du har opparbeidet av rett til pensjon fra folketrygden, får du vite dersom du logger deg inn på www.nav.no og ber om en pensjonsberegning. Tallene får du tilsendt i posten etter noen uker.

 

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five