HVA KOSTER VASK I HJEMMET?

Stadig flere kjøper hjelp til vask i hjemmet. Men hva koster det?
Lønn er en forhandlingssak mellom arbeidsgiver og arbeidstager tilpasset arbeidsoppgavene og ansattes alder og kvalifikasjoner.

            Jeg har kontaktet LO som sier at tarifflønnen for denne type arbeid varierer fra ca 92 kroner timen og opp til 121 kroner timen, avhengig av alder og erfaring hos den ansatte. Men LO har ikke egne satser for arbeid i private hjem. Derfor blir det opp til en forhandling mellom deg og den ansatte.

            Det kan i denne sammenheng være nyttig å lese igjennom forskrift om husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem, som du kan finne på internet www.lovdata.no. eller kan kjøpes i en bokhandel.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five