HVA SKAL DU BETALE FOR HUSVASKEN?

Kommentar.no - Carsten O. Five Stadig flere setter bort husarbeidet. Det er ikke rart siden stadig flere er enslige eller bor sammen med en som også jobber. Da er det godt å komme hjem til et rent hus. Men hva skal du betale for det?
Lønn er en forhandlingssak mellom arbeidsgiver og arbeidstager tilpasset arbeidsoppgavene og ansattes alder og kvalifikasjoner.

            Jeg har kontaktet LO som sier at tarifflønnen for denne type arbeid varierer fra ca 92 kroner timen og opp til 121 kroner timen, avhengig av alder og erfaring hos den ansatte. Men LO har ikke egne satser for arbeid i private hjem. Derfor blir det opp til en forhandling mellom dere og den ansatte.

            Det kan i denne sammenheng være nyttig å lese igjennom forskrift om husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem, som dere kan finne på internet www.lovdata.no. eller den kan kjøpes i en bokhandel.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five