Hvem får barnetrygden?

Av Carsten O. Five Enkelte lurer på hvem som får barnetrygden fra det offentlige utbetalt. Det kan være viktig å vite hvis man for eksempel skiller lag etter å ha fått barn. Her er svaret:
Som hovedregel gis hele barnetrygden til moren, med mindre foreldrene (dere to) gir beskjed om at faren skal ha barnetrygden utbetalt til seg.

            For øvrig er det slik at foreldre som har inngått skriftlig avtale om delt bosted, kan velge å dele barnetrygden. Det må det i så fall søkes skriftlig om.

            Barnetrygd gis normalt automatisk for barn som fødes i Norge. Moren får vedtak om at hun får barnetrygd fra NAV lokalt (trygdekontoret).

            Men det kan noen ganger være nødvendig å søke om å få barnetrygd. Det er for eksempel hvis moren ikke er registret som bosatt i Norge, hun har rett til utvidet barnetrygd eller barnetrygden skal vurderes etter EØS-avtalens regler eller andre trygderegler. 

            Barnetrygden gis fra måneden etter at barnet er født til og med kalendermåneden før barnet fyller 18 år.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five