Hvem tar pengene dine først?

.

Dette kan ikke arbeidsgiver gjøre uten videre. Det må være hjemlet i en lov som heter Tvangsfullbyrdelsesloven.

 

De kravene det kan være snakk om er barnebidrag som ikke har betalt, skatt, offentlige avgifter eller krav fra andre du skylder penger. Det er normalt pengekrav du har fått purringer om tidligere og som ikke er omstridt av deg. Er kravet omstridt – du mener du ikke skylder pengene – må det følges en annen prosedyrer.

Som regel må kravet fremmes i rettsapparatet – i forliksrådet – der du kan forsvare deg og det tar tid. Men enkelte krav kan gå mye raskere, for eksempel krav på for sent innbetalt skatt.

Hvilke krav har så høyest prioritet, hvis du skylder mange penger og ikke kan betale alt:

  1. Skyldig barnebidrag.

  2. Erstatninger etter straffbare handlinger.

  3. Offentlige bøter.

  4. Skatter og offentlige avgifter.

  5. Andre krav – for eksempel fra private.

Det er Kemneren i kommunen som krever inn ubetalt skatt, en egen statlig ordning for barnebidrag og namsmannen i kommunen som inndriver andre penger du skylder.

Skylder du veldig mye, har du likevel rett til å sitte igjen med penger til livsopphold. Summen vil variere noe fra kommune til kommune og skal også være tilpasset om du har forsørgeransvar. I tillegg kommer utgifter til husleie.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five