HVILKE LÅN BØR DU NEDBETALE FØRST?

Arver du penger eller vinner i lotto og har en del gjeld? Hvilke lån bør du nedbetale først? Her et konkret eksempel:
– Jeg har tre lån; ett billån, boliglån og studielån. Nå er jeg så heldig at jeg har arvet en del penger. Men arven er ikke stor nok til å dekke alle tre lånene. Derfor lurer jeg på hvilke av de tre lånene jeg bør nedbetale først?

 

Svar: 
Det er en ganske enkel regel for hvilke lån du bør nedbetale først: Du starter med det lånet som har høyest rente, så det med nest høyeste rente osv. Til slutt nedbetaler du det med lavest rente.

            Normalt vil det være slik at det lønner seg å nedbetale billånet først, dernest boliglånet og så studielånet helt til slutt. Billånet har normalt høyere rente enn et boliglån og studielånet vil normalt ha lavere rente enn et boliglån. Et tilleggsforhold som gjør studielånet gunstig er at det blant annet ikke er nødvendig med gjeldsforsikring på det. Gjeldsforsikring bør du normalt ha på de andre lånene du har.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five