HVILKET LÅN BØR DU NEDBETALE FØRST?

Av Carsten O. Five Å nedbetale på gjeld er et godt og sikkert sparealternativ, ihvertfall til gjelden ikke er noe problem for deg. Men hvilket lån bør du nedbetale først? Her et konkret eksempel:
– Jeg har to boliglån; ett husbanklån og ett i en lokal sparebank. Lånene er omtrent like store. For en tid tilbake arvet jeg en del penger.

Nå ønsker jeg å bruke de arvede pengene til å slette ett av de to boliglånene. Hvilket av de to lånene bør jeg slette? 

Svar: 
– Hovedregelen er at du bør slette det lånet som har høyest rente. Normalt vil det være høyere rente i lånet fra den lokale sparebanken enn i Husbanken.

            Men det kan være at du har fått et ekstra gunstig lån i den lokale sparebanken, så renten kan være lavere der enn i Husbanken.

Uansett bør du snakke med din kontakt i den lokale sparebanken og fortelle om dine planer. Kanskje vil sparebanken strekke seg ekstra langt for å beholde deg som kunde, og eventuelt sette ned renten for å beholde deg.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five