HVOR LENGE ER NORSKE PENGESEDLER GYLDIGE?

Av Carsten O. Five Enkelte er så heldige å finne gamle sedler - i gamle hus. kanskej er det en tante eller bestemor som har gjemt bort noen ekstra pengesedler. Hvor lenge kan de brukes?
Hvor lenge sedlene er gyldige kommer an på hvilke sedler det er og hvor gamle de er. Norges Bank setter inn annonser i landets største aviser for å informere om tilbaketrukne sedler, om hvor lenge sedlene er gyldige og når de blir tilbaketrukket. Etter en slik annonsering er sedlene vanligvis gyldige i 11 år etter kunngjøringen om tilbaketrekning.

            Er det sedler som er i omløp nå: 100 kronesedler med Kirsten Flagstad eller 200 kronesedler med Kristian Birkeland, er de gyldige selv om de ikke har sølvstripe på. Er det eldre 100 kronesedler med Camilla Collett på, vil de være gyldige helt til 5.9.2008.

            Er det 500 kroner med Edvard Grieg på, vil de være gyldige til 17.4.2011. Er det 1 000 kroner med portrett av Christian Magnus Falsen, vil disse være gyldige frem til 26.6.2012.

Er det eldre sedler enn dette, vil de i utgangspunktet være ugyldige. Men Norges Bank vil innløse tilbaketrukne sedler og mynter i noen tid ut over den lovpålagte fristen som er nevnt ovenfor. Nærmere opplysninger om dette kan du få hos Norges Bank på telefon 22 31 60 10. Du finner også en god oversikt på internett: www.norgesbank.no.

Hvis du likevel er usikker på om sedlene du har er gyldige, kan det være klokt å ta dem med til en bank og bytte dem inn i sedler som er vanlige nå.

Er sedlene riktig gamle kan de imidlertid være mer verdifulle som samlerobjekter enn det du får i innløsningssum hos Norges Bank. Har du slike sedler, bør du kontakte en mynthandler som kan fortelle deg verdien av sedlene.

Dessuten er det viktig å huske på at det normalt lønner seg å pengene i banken på en høyrentekonto, fremfor å ha pengene i en bankboks. Da får du renter på pengene.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five