HVOR MYE BØR DU LÅNE?

Renten er på vei oppover i samfunnet og det er på tide å besinne seg dersom du skal låne. En buffer med tanke på høyere rente er klokt. Her er et konkret eksempel:
– Vi er et ungt par som begge har fast jobb. Vi har planer om å kjøpe egen bolig om noen måneder. Vi har ca 500 000 kroner til sammen i årslønn. Nå lurer vi på hvor mye vi kan låne? 

Svar:
En hovedregel er at man ikke bør ha mer i samlet gjeld en 2 – 2,5 ganger bruttoinntekten til familien.

            Det betyr at når dere har ca 500 000 kroner i samlet årslønn, bør dere ikke ha mer en ca 1 250 000 kroner i samlet gjeld; det vil si i sum boliggjeld, eventuell studiegjeld og alle annen gjeld.

            Nå når renten er svært lav er det mulig å tøye denne grensen noe. Men husk at dere skal ha boliggjelden i mange år og renten er på vei opp i samfunnet. For å sikre dere mot renteoppgang, kan dere vurdere å binde renten på for eksempel halve lånet. Men den bundne renten er for tiden høyere enn den flytende renten.

Normalt vil det lønne seg å ha flytende rente fremfor bunden rente. Det er kun for å sikre seg mot en renteoppgang det kan være fornuftig å ha bunden rente på lånet. Men da må dere likevel være forbredt på at dere betaler noe mer for lånet deres enn å ha flytende rente hele tiden.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five