HVOR MYE BØR DU LÅNE?

Av Carsten O. Five Renten har steget den siste tiden. Skal du ha lån nå, er det grunn til å tenke grundig igjennom hvor mye lån du bør ha, i forhold til inntekten.
En hovedregel er at man ikke bør ha mer i samlet gjeld en 2,5 – 3 ganger bruttoinntekten til familien.

            Det betyr at hvis dere har ca 600 000 kroner i samlet årslønn, bør dere ikke ha mer en ca 1 800 000 kroner i samlet gjeld; det vil si i sum boliggjeld, eventuell studiegjeld og alle annen gjeld.

            Siden renten fortsatt er forholdsvis lav, kan det være mulig å tøye denne grensen noe, hvis dere har god og sikker inntekt. Men husk at dere skal ha boliggjelden i mange år og renten kan gå enda høyere opp. For å sikre dere mot renteoppgang, kan dere vurdere å binde renten på for eksempel halve lånet. Men den bundne renten er for tiden høyere enn den flytende renten.

Normalt vil det lønne seg å ha flytende rente fremfor bunden rente. Det er kun for å sikre seg mot en renteoppgang det kan være fornuftig å ha bunden rente på lånet. Men da må dere likevel være forbredt på at dere betaler noe mer for lånet deres enn å ha flytende rente hele tiden.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five