HVOR MYE BØR DU LÅNE?

Lånerenten er på vei oppover. Derfor er det all grunn til å se på hvor mye du har i lån og være forsiktig med å ta opp nye - dyre lån. Men hvor mye bør du ha i lån?
En hovedregel er at man ikke bør ha mer i samlet gjeld enn 2 – 2,5 ganger bruttoinntekten til familien. 

Det betyr at hvis du og din ektefelle eller samboer for eksempel har ca 500 000 kroner i samlet årslønn, bør dere ikke ha mer en ca 1 250 000 kroner i samlet gjeld; det vil si i sum boliggjeld, eventuell studiegjeld og all annen gjeld. 

Nå når renten er svært lav er det mulig å tøye denne grensen noe. Men husk at dere skal ha boliggjelden i mange år, og renten er på vei opp igjen, selv om den stiger meget sakte. For å sikre dere mot renteoppgang, kan dere vurdere å binde renten på for eksempel halve lånet. Men den bundne renten er for tiden høyere enn den flytende renten.

Normalt vil det lønne seg å ha flytende rente fremfor bunden rente. Det er kun for å sikre seg mot en renteoppgang det kan være fornuftig å ha bunden rente på lånet. Men da må dere likevel være forbredt på at dere betaler noe mer for lånet deres enn å ha flytende rente hele tiden.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five