Hvordan få Afp likevel?

Av Carsten O. Five Har du lyst til å gå av med pensjon allerede når du er 62 år og ikke har rett til Afp - avtalefestet pensjon  - idag? Da kan du eventuelt skifte arbeidsgiver og likevel få rett til Afp. Her er oppskriften:
Hvis du er i en bedrift der du ikke er omfattet av AFP-ordningen i dag, og hvis det er trolig at bedriften heller ikke vil bli med i AFP-ordningen i fremtiden, bør du nok vurdere å bytte jobb.

            Enten bør du flytte til en bedrift som er innenfor AFP-ordningen, eller du kan søke deg over i det offentlige for derigjennom å få glede av AFP-ordningen.

Hvis du er i femtiårene, bør du nok så raskt som mulig søke deg over i en jobb som omfattes av AFP-ordningen, slik at du opparbeider de nødvendige rettigheter til å kunne slutte allerede ved fylte 62 år. Hvilke krav som stilles for å ha rett til å kunne gå av ved fylte 62 år vil variere noe, avhengig om du skal jobbe i offentlig eller privat sektor.

Mer om AFP-ordningen kan du få vite ved å ringe til Felleskontoret for LO-NHO ordningene i Oslo, på telefon 22 98 98 00.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five