HVORDAN FÅ SOLGT ET MALERI?

Av Carsten O. Five Har du arvet eller fått et verdifullt maleri som du ikke ønsker å ha?  Hvordan kan du få solgt det til en riktig pris?
Er det et verdifullt maleri kan det være klokt å få det taksert hos en kunstekspert. Du bør ta kontakt med en kunsthandler og forklare hva slags bilde du har. I de store byene er det kunsthandlere. Kunsthandleren vil normalt kunne si om det lønner seg å taksere bildet eller ikke. Det kan være klokt å kontakte flere kunsthandlere, for å høre om det er forskjellige oppfatninger om verdien av bildet. 

            Er bildet verdifullt, kan du enten selge det gjennom en kunsthandler, eller du kan forsøke å selge det på en kunstauksjon. Kunsthandleren kan hjelpe deg med å få bildet til en auksjon. Men vær klar over at en stor del av salgsprisen da forsvinner i omkostninger for auksjonen eller til kunsthandleren.

            Noen forsøker å selge kunst gjennom annonser i aviser. Det bør du være litt varsom med, fordi det kan være vanskelig å få riktig oppgjør ved en slik handel, dersom du blir utsatt for en useriøs kjøper.

Forøvrig kan du glede deg over at det ikke er skatt på salg av malerier. Et maleri er en samlergjenstand og skal derfor ikke beskattes ved salg.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five