HVORDAN PLASSERE DÅPSPENGER?

Av Carsten O. Five Mange får penger til dåpen eller navnedagen. Etter gammel tradisjon settes ofte disse pengene i banken. Men siden pengene normalt skal brukes om mange år, er det ikke så smart. Her er mitt forslag:
Jeg vil anbefale at dere setter pengene i aksjefond. Selv om det er risiko med å sette penger i aksjefond – pengene vil stige og falle og stige – i takt med verdisvingningene i aksjer på børsene, men verdiene vil ikke gå i null.

            Siden det gjelder sparepenger til din datter eller sønn, regner jeg med at dere skal spare pengene i mange år – for eksempel 15 – 20 år – og da har det vist seg at pengene vokser raskere i aksjefond, fremfor å ha pengene i banken. Dere kan gjerne dele pengene på aksjefond som kjøper norske aksjer og aksjer i utlandet – for å spre risikoen.

            Når tiden nærmer seg at barnet skal ha ut pengene, kan det være smart å gradvis selge seg ut av aksjefond og sette pengene i banken, for å senke risikoen.

            Normalt er det klokt at dere kjøper aksjefond i foreldrenes (ditt) navn. Da kan pengene også brukes før barnet er 18 år og dere slipper spørsmål fra overformynderiet i kommunen. Overformynderiet skal forvalte penger for umyndige, dersom de har en formue på over 75 000 kroner. Det kan barnet fort få, hvis hun eller han både mottar gaver og arv før den unge er 18 år.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five