HVORDAN SELGE ET MALERI?

Av Carsten O. Five Har du arvet et flott maleri, eller du ønsker å kvitte deg med et bilde du har sett nok på? Hvordan blir du kvitt maleriet og får riktig pris for det?
Er det et verdifullt maleri kan det være klokt å få det taksert hos en kunstekspert. Du bør ta kontakt med en kunsthandler og forklare hva slags bilde du har. Kunsthandleren vil normalt kunne si om det lønner seg å taksere bildet eller ikke. Det kan være klokt å kontakte flere kunsthandlere, for å høre om det er forskjellige oppfatninger om verdien av bildet. 

            Er bildet verdifullt kan du enten selge det gjennom en kunsthandler, eller du kan forsøke å selge det på en kunstauksjon. Kunsthandleren kan hjelpe deg med å få bildet til en auksjon.

            Noen forsøker å selge kunst gjennom annonser i aviser. Det bør du være litt varsom med, fordi det kan være vanskelig å få riktig oppgjør ved en slik handel, dersom du blir utsatt for en useriøs kjøper.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five