HVORDAN SPARE TIL EGEN PENSJON?

Alle over 40 år bør begynne en eller annen form for egen pensjonssparing - i tillegg til den pensjonen de får fra folketrygden og eventuelt arbeidsgiver. Da står de mye friere når de kommer i 60-årene til for eksempel å førtidspensjonere seg. Eller det kan være de blir støtt ut av arbeidsmarkedet før fylte 67 år.
Her er et eksempel: 

Jeg er 42 år, gift og har to barn. For tiden arbeider jeg som sykepleier og trives med det. Men jeg er usikker på om jeg orker å stå på i jobben helt til jeg er 67 år. Bør jeg derfor allerede nå sette av noen kroner til egen pensjon?

            Pensjonen i det offentlige er jo god, så det kan virke som om det er unødvendig å spare noe privat i tillegg? 

Svar: 
Selv om du er ansatt i det offentlige og har planer om å arbeide der i mange år fremover, er det likevel klokt å spare litt til pensjon privat ved siden av.

            Det er riktig at det er gode pensjonsordninger i det offentlige, så sant du har arbeidet der i 30 år, som er kravet til full opptjening.

            Men det kan være du ønsker å gå av før tiden, eller at du ikke makter å stå på for fullt helt frem til pensjonsalder og da kan det være godt å ha noen kroner ekstra, for eksempel oppspart i et aksjefond. Hvis du sparer i et aksjefond, vær klar over at det medfører risiko og at du bør selge deg ned i aksjefondet de siste årene før du skal ha pengene. Sett pengene da i banken eller i et pengemarkedsfond.

            Den beste måten å spare på i aksjefond er å spare et fast beløp hver måned – det behøver ikke være et stort beløp – men ha det som en fast ordning. Det kan fort bli en god del penger av slik sparing fordi aksjefond normalt gir bedre avkastning enn å ha pengene i banken.

Uansett gjør du ikke noe galt når du sparer på denne måten. Ingen kan se hva som skjer fremover. Derfor er det alltid godt å ha noe ekstra å bruke hvis du skulle miste jobben, eller ønsker å gå av før tiden.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five